Biases list #1Conan Edogawa

Shinichi Kudo

Ran Mouri

Ai Haibara

Heiji Hattori

Kazuha Toyama

Shuichi Akai

Toru Amuro